Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 01/08/2022 | 10:03  | Lượt xem: 16
Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 03/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 600
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 4/2022

Ngày đăng 25/01/2022 | 02:47  | Lượt xem: 84
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 4/2022  

Lịch tiếp công dân tuần 3

Ngày đăng 19/01/2022 | 11:24  | Lượt xem: 37
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 3/2022. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Lịch tiếp công dân tuần 2/2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 11:23  | Lượt xem: 35
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 2/2022. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49/2020

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:03  | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 48/2020

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:02  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 48/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 47/2021

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:01  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 47/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 46/2021

Ngày đăng 10/12/2021 | 01:59  | Lượt xem: 44
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 46/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24

Ngày đăng 14/06/2021 | 10:05  | Lượt xem: 317
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24  

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 19

Ngày đăng 10/05/2021 | 10:38  | Lượt xem: 115
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 19. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 16

Ngày đăng 19/04/2021 | 03:48  | Lượt xem: 159
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 16. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14

Ngày đăng 02/04/2021 | 04:20  | Lượt xem: 201
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 05/01/2021 | 08:15  | Lượt xem: 386
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:32  | Lượt xem: 125
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:28  | Lượt xem: 124
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý III/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:23  | Lượt xem: 97
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý III/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 128
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 111
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020