Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Ngày đăng 11/02/2020 | 09:48  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:44  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:34  | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 03/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:33  | Lượt xem: 52
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 03/2020

Lịch tiếp công dân tuần 1/2020

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:08  | Lượt xem: 52
Lịch tiếp công dân tuần 1/2020

Lịch tiếp công dân tuần 52/2019

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:07  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân tuần 52/2019

Lịch tiếp công dân tuần 51/2019

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:06  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân tuần 51/2019

Lịch tiếp công dân tuần 50/2019

Ngày đăng 09/12/2019 | 08:39  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân tuần 50/2019

Lịch tiếp công dân tuần 49/2019

Ngày đăng 09/12/2019 | 08:39  | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân tuần 49/2019

Lịch tiếp công dân tuần 48/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:32  | Lượt xem: 143
Lịch tiếp công dân tuần 48/2019

Lịch tiếp công dân tuần 47/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:31  | Lượt xem: 83
Lịch tiếp công dân tuần 47/2019

Lịch tiếp công dân tuần 46/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:30  | Lượt xem: 85
Lịch tiếp công dân tuần 46/2019

Lịch tiếp công dân tuần 45/2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 03:50  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân tuần 45/2019

Lịch tiếp công dân tuần 44/2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 10:47  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân tuần 44/2019

Lịch tiếp công dân tuần 43/2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 10:47  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân tuần 43/2019

Lịch tiếp công dân tuần 42/2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 10:46  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân tuần 42/2019

Lịch tiếp công dân tuần 41/2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 10:44  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân tuần 41/2019

Lịch tiếp công dân tuần 40/2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 10:54  | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân tuần 40/2019

Lịch tiếp công dân tuần 39/2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 10:54  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân tuần 39/2019

Lịch tiếp công dân tuần 38/2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 10:53  | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân tuần 38/2019