Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14

Ngày đăng 02/04/2021 | 04:20  | Lượt xem: 207
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 05/01/2021 | 08:15  | Lượt xem: 393
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:32  | Lượt xem: 131
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:28  | Lượt xem: 131
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý III/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:23  | Lượt xem: 102
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý III/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 133
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 115
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 125
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 92
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 100
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:48  | Lượt xem: 92
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:47  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 75
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 85
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:45  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:35  | Lượt xem: 196
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Ngày đăng 11/02/2020 | 09:48  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:44  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:34  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020