Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 32/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:29  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân tuần 32/2019

Lịch tiếp công dân tuần 31/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:28  | Lượt xem: 29
Lịch tiếp công dân tuần 31/2019

Lịch tiếp công dân tuần 30/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:28  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân tuần 30/2019

Lịch tiếp công dân tuần 29/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:26  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân tuần 29/2019

Lịch tiếp công dân tuần 28/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:25  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân tuần 28/2019

Lịch tiếp công dân tuần 25/2019

Ngày đăng 17/06/2019 | 08:27  | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 25/2019

Lịch tiếp công dân tuần 24/2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 10:34  | Lượt xem: 32
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 24/2019

Lịch tiếp công dân tuần 23/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 09:28  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 23/2019

Lịch tiếp công dân tuần 22/2019

Ngày đăng 27/05/2019 | 02:40  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 22/2019

Lịch tiếp công dân tuần 21/2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 10:14  | Lượt xem: 33
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 21/2019

Lịch tiếp công dân tuần 20/2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 08:28  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 20/2019

Lịch tiếp công dân tuần 19/2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:45  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2019

Lịch tiếp công dân tuần 18/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 10:24  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2019

Lịch tiếp công dân tuần 17/2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 02:23  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2019

Lịch tiếp công dân tuần 16/2019

Ngày đăng 16/04/2019 | 08:29  | Lượt xem: 29
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2019

Lịch tiếp công dân tuần 15/2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:08  | Lượt xem: 29
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2019

Lịch tiếp công dân tuần 14/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:26  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2019

Lịch tiếp công dân tuần 13/2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:52  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2019

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:37  | Lượt xem: 44
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Lịch tiếp công dân tuần 12/2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 08:38  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2019