Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 25/2019

Ngày đăng 17/06/2019 | 08:27  | Lượt xem: 58
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 25/2019

Lịch tiếp công dân tuần 24/2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 10:34  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 24/2019

Lịch tiếp công dân tuần 23/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 09:28  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 23/2019

Lịch tiếp công dân tuần 22/2019

Ngày đăng 27/05/2019 | 02:40  | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 22/2019

Lịch tiếp công dân tuần 21/2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 10:14  | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 21/2019

Lịch tiếp công dân tuần 20/2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 08:28  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 20/2019

Lịch tiếp công dân tuần 19/2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:45  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2019

Lịch tiếp công dân tuần 18/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 10:24  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2019

Lịch tiếp công dân tuần 17/2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 02:23  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2019

Lịch tiếp công dân tuần 16/2019

Ngày đăng 16/04/2019 | 08:29  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2019

Lịch tiếp công dân tuần 15/2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:08  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2019

Lịch tiếp công dân tuần 14/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:26  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2019

Lịch tiếp công dân tuần 13/2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:52  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2019

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:37  | Lượt xem: 145
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Lịch tiếp công dân tuần 12/2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 08:38  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2019

Lịch tiếp công dân tuần 11/2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 08:28  | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2019

Lịch tiếp công dân tuần 10/2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 09:07  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2019

Lịch tiếp công dân tuần 09/2019

Ngày đăng 25/02/2019 | 09:40  | Lượt xem: 46
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2019

Lịch tiếp công dân tuần 08/2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 07:56  | Lượt xem: 64
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2019

Lịch tiếp công dân tuần 07/2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 08:32  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2019