Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 36/2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:13  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân tuần 36/2019

Lịch tiếp công dân tuần 35/2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:12  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân tuần 35/2019

Lịch tiếp công dân tuần 34/2019

Ngày đăng 19/08/2019 | 08:31  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân tuần 34/2019

Lịch tiếp công dân tuần 27/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:24  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân tuần 27/2019

Lịch tiếp công dân tuần 26/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:23  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân tuần 26/2019

Lịch tiếp công dân tuần 33/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:30  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân tuần 33/2019

Lịch tiếp công dân tuần 32/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:29  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân tuần 32/2019

Lịch tiếp công dân tuần 31/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:28  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân tuần 31/2019

Lịch tiếp công dân tuần 30/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:28  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân tuần 30/2019

Lịch tiếp công dân tuần 29/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:26  | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân tuần 29/2019

Lịch tiếp công dân tuần 28/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:25  | Lượt xem: 64
Lịch tiếp công dân tuần 28/2019

Lịch tiếp công dân tuần 25/2019

Ngày đăng 17/06/2019 | 08:27  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 25/2019

Lịch tiếp công dân tuần 24/2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 10:34  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 24/2019

Lịch tiếp công dân tuần 23/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 09:28  | Lượt xem: 84
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 23/2019

Lịch tiếp công dân tuần 22/2019

Ngày đăng 27/05/2019 | 02:40  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 22/2019

Lịch tiếp công dân tuần 21/2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 10:14  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 21/2019

Lịch tiếp công dân tuần 20/2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 08:28  | Lượt xem: 75
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 20/2019

Lịch tiếp công dân tuần 19/2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 08:45  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2019

Lịch tiếp công dân tuần 18/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 10:24  | Lượt xem: 58
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2019

Lịch tiếp công dân tuần 17/2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 02:23  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2019