Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 17/2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 02:23  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2019

Lịch tiếp công dân tuần 16/2019

Ngày đăng 16/04/2019 | 08:29  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2019

Lịch tiếp công dân tuần 15/2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:08  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2019

Lịch tiếp công dân tuần 14/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:26  | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2019

Lịch tiếp công dân tuần 13/2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:52  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2019

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:37  | Lượt xem: 92
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Lịch tiếp công dân tuần 12/2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 08:38  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2019

Lịch tiếp công dân tuần 11/2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 08:28  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2019

Lịch tiếp công dân tuần 10/2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 09:07  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2019

Lịch tiếp công dân tuần 09/2019

Ngày đăng 25/02/2019 | 09:40  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2019

Lịch tiếp công dân tuần 08/2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 07:56  | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2019

Lịch tiếp công dân tuần 07/2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 08:32  | Lượt xem: 52
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2019

Lịch tiếp công dân tuần 05/2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 11:12  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 05/2019

Lịch tiếp công dân tuần 04/2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 08:54  | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2019

Lịch tiếp công dân tuần 3/2019

Ngày đăng 14/01/2019 | 08:15  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 3/2019

Lịch tiếp công dân tuần 2/2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 08:20  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 2/2019

Lịch tiếp công dân tuần 1/2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 08:08  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 1/2019

Lịch tiếp công dân tuần 51

Ngày đăng 17/12/2018 | 09:16  | Lượt xem: 97
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 51

Lịch tiếp công dân tuần 52

Ngày đăng 24/12/2018 | 01:13  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 52

Lịch tiếp công dân tuần 50

Ngày đăng 10/12/2018 | 09:17  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 50