Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 11/2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 08:28  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2019

Lịch tiếp công dân tuần 10/2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 09:07  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2019

Lịch tiếp công dân tuần 09/2019

Ngày đăng 25/02/2019 | 09:40  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2019

Lịch tiếp công dân tuần 08/2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 07:56  | Lượt xem: 44
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2019

Lịch tiếp công dân tuần 07/2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 08:32  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2019

Lịch tiếp công dân tuần 05/2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 11:12  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 05/2019

Lịch tiếp công dân tuần 04/2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 08:54  | Lượt xem: 45
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2019

Lịch tiếp công dân tuần 3/2019

Ngày đăng 14/01/2019 | 08:15  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 3/2019

Lịch tiếp công dân tuần 2/2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 08:20  | Lượt xem: 45
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 2/2019

Lịch tiếp công dân tuần 1/2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 08:08  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 1/2019

Lịch tiếp công dân tuần 51

Ngày đăng 17/12/2018 | 09:16  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 51

Lịch tiếp công dân tuần 52

Ngày đăng 24/12/2018 | 01:13  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 52

Lịch tiếp công dân tuần 50

Ngày đăng 10/12/2018 | 09:17  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 50

Lịch tiếp công dân tuần 49

Ngày đăng 03/12/2018 | 08:59  | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49

Lịch tiếp công dân tuần 48

Ngày đăng 26/11/2018 | 11:04  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 48

Lịch tiếp công dân tuần 47

Ngày đăng 19/11/2018 | 08:24  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 47

Lịch tiếp công dân tuần 46

Ngày đăng 12/11/2018 | 08:30  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 46

Lịch tiếp công dân tuần 45

Ngày đăng 05/11/2018 | 09:36  | Lượt xem: 75
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 45

Lịch tiếp công dân tuần 44

Ngày đăng 29/10/2018 | 08:07  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 44

Lịch tiếp công dân tuần 43

Ngày đăng 24/10/2018 | 02:52  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 43