Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 05/2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 11:12  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 05/2019

Lịch tiếp công dân tuần 04/2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 08:54  | Lượt xem: 68
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2019

Lịch tiếp công dân tuần 3/2019

Ngày đăng 14/01/2019 | 08:15  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 3/2019

Lịch tiếp công dân tuần 2/2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 08:20  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 2/2019

Lịch tiếp công dân tuần 1/2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 08:08  | Lượt xem: 84
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 1/2019

Lịch tiếp công dân tuần 51

Ngày đăng 17/12/2018 | 09:16  | Lượt xem: 103
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 51

Lịch tiếp công dân tuần 52

Ngày đăng 24/12/2018 | 01:13  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 52

Lịch tiếp công dân tuần 50

Ngày đăng 10/12/2018 | 09:17  | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 50

Lịch tiếp công dân tuần 49

Ngày đăng 03/12/2018 | 08:59  | Lượt xem: 111
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49

Lịch tiếp công dân tuần 48

Ngày đăng 26/11/2018 | 11:04  | Lượt xem: 91
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 48

Lịch tiếp công dân tuần 47

Ngày đăng 19/11/2018 | 08:24  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 47

Lịch tiếp công dân tuần 46

Ngày đăng 12/11/2018 | 08:30  | Lượt xem: 101
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 46

Lịch tiếp công dân tuần 45

Ngày đăng 05/11/2018 | 09:36  | Lượt xem: 106
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 45

Lịch tiếp công dân tuần 44

Ngày đăng 29/10/2018 | 08:07  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 44

Lịch tiếp công dân tuần 43

Ngày đăng 24/10/2018 | 02:52  | Lượt xem: 97
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 43

Lịch tiếp công dân tuần 42

Ngày đăng 15/10/2018 | 08:11  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 42

Lịch tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:31  | Lượt xem: 133
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 41

Lịch tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 30/09/2018 | 04:39  | Lượt xem: 94
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 40

Lịch tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 24/09/2018 | 09:10  | Lượt xem: 119
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 39

Lịch tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 17/09/2018 | 10:19  | Lượt xem: 96
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 38