Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 42

Ngày đăng 15/10/2018 | 08:11  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 42

Lịch tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:31  | Lượt xem: 94
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 41

Lịch tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 30/09/2018 | 04:39  | Lượt xem: 72
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 40

Lịch tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 24/09/2018 | 09:10  | Lượt xem: 93
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 39

Lịch tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 17/09/2018 | 10:19  | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 38

Lịch tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 09/09/2018 | 05:03  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 37

Lịch tiếp công dân tuần 36

Ngày đăng 05/09/2018 | 10:43  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 36

Lịch tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 27/08/2018 | 09:04  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 35

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 798
Lịch tiếp công dân của UBND phường Bồ Đề