Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 09/09/2018 | 05:03  | Lượt xem: 108
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 37

Lịch tiếp công dân tuần 36

Ngày đăng 05/09/2018 | 10:43  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 36

Lịch tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 27/08/2018 | 09:04  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 35

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 820
Lịch tiếp công dân của UBND phường Bồ Đề