Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 46

Ngày đăng 12/11/2018 | 08:30  | Lượt xem: 109
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 46

Lịch tiếp công dân tuần 45

Ngày đăng 05/11/2018 | 09:36  | Lượt xem: 113
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 45

Lịch tiếp công dân tuần 44

Ngày đăng 29/10/2018 | 08:07  | Lượt xem: 87
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 44

Lịch tiếp công dân tuần 43

Ngày đăng 24/10/2018 | 02:52  | Lượt xem: 104
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 43

Lịch tiếp công dân tuần 42

Ngày đăng 15/10/2018 | 08:11  | Lượt xem: 127
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 42

Lịch tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:31  | Lượt xem: 144
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 41

Lịch tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 30/09/2018 | 04:39  | Lượt xem: 100
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 40

Lịch tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 24/09/2018 | 09:10  | Lượt xem: 125
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 39

Lịch tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 17/09/2018 | 10:19  | Lượt xem: 101
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 38

Lịch tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 09/09/2018 | 05:03  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 37

Lịch tiếp công dân tuần 36

Ngày đăng 05/09/2018 | 10:43  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 36

Lịch tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 27/08/2018 | 09:04  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 35

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 824
Lịch tiếp công dân của UBND phường Bồ Đề