Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14
Ngày đăng 02/04/2021 | 16:20  | Lượt xem: 207

UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14. Nội dung chi tiết xem tại đây.