Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 16
Ngày đăng 19/04/2021 | 15:48  | Lượt xem: 169

UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 16. Nội dung chi tiết xem tại đây.