Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 19
Ngày đăng 10/05/2021 | 10:38  | Lượt xem: 126

UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 19. Nội dung chi tiết xem tại đây.