Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49/2020
Ngày đăng 10/12/2021 | 14:03  | Lượt xem: 56

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49/2020

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện Phòng tiếp dân
06/12/2020      
  13h30 Đ/c Nguyễn Văn Luyện Phòng tiếp dân