Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 45
Ngày đăng 05/11/2018 | 09:36  | Lượt xem: 108

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 45

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 45

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
05/11/2018      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân