Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 49
Ngày đăng 03/12/2018 | 08:59  | Lượt xem: 113

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 49

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
03/12/2018      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân