Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 52
Ngày đăng 24/12/2018 | 13:13  | Lượt xem: 63

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 52

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 52

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
24/12/2018      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân