Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 2/2019
Ngày đăng 07/01/2019 | 08:20  | Lượt xem: 75

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 2/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 2/2019

 

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
07/01/2018      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân