Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 37/2019
Ngày đăng 09/09/2019 | 09:34  | Lượt xem: 53

Lịch tiếp công dân tuần 37/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 37/2019

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
09/09/2019      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân