Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 40/2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 10:54  | Lượt xem: 58

Lịch tiếp công dân tuần 40/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 40/2019

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
30/09/2019      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân