Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 41/2019
Ngày đăng 28/10/2019 | 10:44  | Lượt xem: 63

Lịch tiếp công dân tuần 41/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 41/2019

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
07/10/2019      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân