Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 42/2019
Ngày đăng 28/10/2019 | 10:46  | Lượt xem: 55

Lịch tiếp công dân tuần 42/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 42/2019

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
14/10/2019      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân