Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 45/2019
Ngày đăng 04/11/2019 | 15:50  | Lượt xem: 77

Lịch tiếp công dân tuần 45/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 45/2019

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
04/11/2019      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân