Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 47/2019
Ngày đăng 25/11/2019 | 08:31  | Lượt xem: 98

Lịch tiếp công dân tuần 47/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 47/2019

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
18/11/2019      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân