Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 48/2019
Ngày đăng 25/11/2019 | 08:32  | Lượt xem: 159

Lịch tiếp công dân tuần 48/2019

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 48/2019

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
25/11/2019      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân