Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy
Ngày đăng 03/02/2020 | 10:32  | Lượt xem: 130

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy Phường Bồ Đề thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy. Nôi dung chi tiết xem tại đây.