Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020
Ngày đăng 03/02/2020 | 10:35  | Lượt xem: 203

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
03/02/2020      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân