Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020
Ngày đăng 11/02/2020 | 09:48  | Lượt xem: 74

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
10/02/2020      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân