Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020
Ngày đăng 23/03/2020 | 14:44  | Lượt xem: 70

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
17/02/2020      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân