Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020
Ngày đăng 23/03/2020 | 14:46  | Lượt xem: 56

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
09/03/2020      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân