Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020
Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 133

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm
  8h00 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân
13/04/2020      
  13h30 Đ/c Phạm Trọng Hảo Phòng tiếp dân