Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020
Ngày đăng 26/10/2020 | 11:28  | Lượt xem: 131

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020

UBND phường Bồ Đề thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020.

Nội dung chi tiết xem tại đây.