chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
108/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 19/08/2022
99/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 20/07/2022
93/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022 20/06/2022
79/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 21/04/2022
27/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP phường Bồ Đề quý I năm 2022 22/03/2022
55/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 15/03/2022
24/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022 07/02/2022
04/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2022 07/01/2022
22/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 02; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021 23/02/2021
36/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021 28/01/2021
10/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021 25/01/2021
149/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 31/12/2020
141/KH-UBND Kế hoạch tăng cường công tác quản lý TTĐT, TTXD, đảm bảo TTATGT, VSMT, cảnh quan đô thị trước, trong và sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề 18/12/2020
136/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020 25/11/2020
05-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2020. 29/09/2020
121/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 22/09/2020
119/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020 22/09/2020
04-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. 27/08/2020
03-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 28/07/2020
02-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020 23/06/2020