chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
231/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao Đợt cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 09/10/2015
343/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Y tế học đường năm học 2015 - 2016 05/10/2015
305/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCH Hội khuyến học phường Bồ Đề khóa III - Nhiệm kỳ 2014 - 2019 16/09/2015
01-Ctr/ĐU Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020 16/09/2015
03-Ctr/ĐU Chương trình công tác toàn khóa cảu Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2015-2020 16/09/2015
02-Ctr/ĐU Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 16/09/2015
21-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn Ban biên tập tin bài Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử phường 16/09/2015
07-TB/BBT Thông báo phân công nhiệm vụ Ban biên tập tin bài phường năm 2015 16/09/2015
06/TB-HĐTD Thông báo danh sách không đủ điều kiện dự tuyển 16/09/2015
217/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 của khối VHXH 09/09/2015
385/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND quận tại buổi làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại các phường 09/09/2015
515/TB-UBND Thông báo Vv Áp dụng vận hành chính thức chức năng Quản lý tiếp dân trên phần mềm quản lý tiếp dân-theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 09/09/2015
05/TB-LĐTBXH Thông báo tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 09/09/2015
30-CV/QU Công văn "v/v thực hiện Thông tri số 23-TT/TU ngày 24/7/2015 của Thành ủy Hà Nội" về việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ Quốc" 09/09/2015
21-QĐ/ĐU Kiện toàn Ban biên tập tin, bài Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử phường 28/08/2015
13-QĐ/ĐU Quy chế hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phường Bồ Đề 08/08/2015
05/QĐ-UBND Kiện toàn BCĐ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 02/08/2015
186/KH-UBND Kế hoạch công tác khối VHXH tháng 7/2015 02/08/2015
28-KH/ĐU Kế hoạch Thực hiện Chương trình 03-CTr/QU “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị .... 08/01/2015