chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
67/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020 23/03/2020
111-NQ/ĐU Nghị quyết công tác tháng 3 năm 2020 28/02/2020
218-CV/ĐU Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trên địa bàn phường 03/02/2020
438-QĐ/ĐU Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra trên địa bàn phường Bồ Đề 31/01/2020
107-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 và 02 năm 2020 27/12/2019
154/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 25/11/2019
105-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 29/10/2019
372-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 22/10/2019
104-NQ/ĐU Nghị quyết sát nhập, đổi tên TDP; Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách phường và TDP 15/10/2019
102-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019 30/09/2019
145/KH-UBND Kế hoạch thực hiện trọng tâm tháng 10/2019 22/09/2019
100-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 28/08/2019
133/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2019 24/08/2019
98-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 30/07/2019
126/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2019 24/07/2019
97-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2019 25/06/2019
117/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2019 22/06/2019
96-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 29/05/2019
108/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2019 22/05/2019
95-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 27/04/2019