chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
96/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2019 24/04/2019
94-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2019 28/03/2019
325-BC/ĐU Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bọ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và Quý II năm 2019 28/03/2019
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2019 27/03/2019
107-TB/ĐU Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy 18/03/2019
1086/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên 07/03/2019
61/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019 27/02/2019
146-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2019 01/02/2019
148-KH/ĐU Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2019 01/02/2019
147-KH/ĐU Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2019-2020 01/02/2019
32/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019 28/01/2019
145-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử phường, Mô hình hoạt động Bộ phận TN&TKQ phường Bồ Đề năm 2019 25/01/2019
141-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chủ đề năm công tác của thành phố "nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; Tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU "Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngủ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020" phường Bồ Đề năm 2019" 14/01/2019
143-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-Ctr/QU "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với thực hiện chủ đề của quận "Hành động vì một quận Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp văn minh" năm 2019 14/01/2019
142-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-Ctr/QU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc loàm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử phường giai đoạn 2015-20200" phường Bồ Đề năm 2019 14/01/2019
07/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" Phường Bồ Đề năm 2018 10/01/2019
187/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2019 25/12/2018
179/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 28/11/2018
286-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 29/10/2018
85-NQ/ĐU Nghị quyết Công tác tháng 11 năm 2018 29/10/2018