chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
100-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 26/10/2017
183/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 23/10/2017
179/KHLT-UBND-MTTQ Kế hoạch liên tịch tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. 16/10/2017
58-NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo, tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 16/10/2017
236/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 9 năm 2017 của phường Bồ Đề 03/10/2017
57-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 28/09/2017
99-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017 26/09/2017
65-TB/ĐU Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường phụ trách các chi bộ TDP về công tác phòng chống dịch bênh Sốt xuất huyết trên địa bàn phường 18/09/2017
165/KHLT-UBND-UBMTTQ Kế hoạch tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2015-2017 01/09/2017
165/KHLT-UBND-UBMTTQ Kế hoạch tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2015 - 2017 và tổ chức bầu Tổ trưởng, tổ phó TDP trên địa bàn phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2017 - 2020 01/09/2017
55-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017 28/08/2017
56-NQ/ĐU Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cảu các cấp ủy chi bộ với công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 - 2020 28/08/2017
64-TB/ĐU Thông báo tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường 18/08/2017
151/KH-UBND Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 04/08/2017
53-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 31/07/2017
96-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XVII 27/07/2017
149/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017 25/07/2017
61-TB/ĐU Thông báo kết luận của thường trực Đảng ủy tại buổi làm việc với thường trực HĐND, thường trực UBND về công tác thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 04/07/2017
52-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017 30/06/2017
133/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017 28/06/2017