chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
135/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 28/06/2017
141/BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 28/06/2017
93-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 26/06/2017
91-KH/ĐU Kế hoạch triển khai nội dung chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng, chống suy toái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" 10/06/2017
58-TB/BCĐ Thông báo phân công quản lí, vận hành, phụ trách các nội dung, chuyên đề trên cổng TTĐT phường Bồ Đề 01/06/2017
51-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 30/05/2017
131-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 5 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 30/05/2017
2890/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2017
89-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội nông dân tại phường Bồ Đề 09/05/2017
307/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2017 28/04/2017
49-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 27/04/2017
125-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 27/04/2017
88-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 26/04/2017
107/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 25/04/2017
88/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2017 25/04/2017
107-KH/UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 25/04/2017
88/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 25/04/2017
224/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi họp ban chỉ đạo ATTP tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2017 30/03/2017
120-BC/ĐU Báo cáo kiểm đếm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bộ quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và Quý II năm 2017 27/03/2017
85-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017 24/03/2017