chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
32-NQ/ĐU Về tăng cường sự lãnh đọa, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và VMĐT trên địa bàn phường Bồ Đề 03/10/2016
31-NQ/ĐU Nghị quyết về lãnh đạo hội nghị hội CCB tiến tới Đại hội hội CCB phường Bồ Đề lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 03/10/2016
30-NQ/ĐU Hội nghị BCH đảng bộ phường Bồ Đề. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 05/09/2016
29-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 03/08/2016
206/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác giữa UBND và HLHPN 29/07/2016
28-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và quý III năm 2016 28/06/2016
27-NQ/ĐU Lãnh đạo tổ chức thực hiện tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2016 27/05/2016
26-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng ủy phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng năm 2016 27/05/2016
25-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng ủy phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 29/04/2016
24-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2016 30/03/2016
100-QĐ/ĐU Kiện toàn BCĐ ứng dụng CNTT 25/03/2016
36-KH/ĐU Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố 17/03/2016
19/BC-UBND BC tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 13/02/2016
56/KH-UBND Kế hoạch triển khai năm trật tự văn minh đô thị năm 2016 03/02/2016
22-NQ/ĐU Nghị quyết Về việc lãnh đạo, tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá năm 2016 28/01/2016
21-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn phường Bồ Đề 28/01/2016
30-KH/ĐU Kế hoạch công tác tuyên giáo 2016 20/01/2016
07-CTr/ĐU Chương trình công tác dân vận năm 2016 20/01/2016
18/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt đề án trật tự đô thị quận; phương án khoán địa bàn công tác quản lý trật tự đô thị 18/01/2016
18-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ và Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” phường Bồ Đề năm 2016 15/01/2016