văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 1/2022 17/01/2022
148/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 11/2021 18/11/2021
108/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 8/2021 19/08/2021
79/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 6/2021 18/06/2021
57/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 5/2021 17/05/2021
49/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 4/2021 19/04/2021
35/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 3/2021 18/03/2021
19/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 2 năm 2021 19/02/2021
05/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 1 năm 2021 18/01/2021
161/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 12/2020 18/12/2020
142/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 11 năm 2020 20/11/2020
130/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 26/10/2020
128/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 10 năm 2020 19/10/2020
103/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 8 năm 2020 20/08/2020
88/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 7 năm 2020 17/07/2020
56/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 5 năm 2020 20/05/2020
42/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 4 năm 2020 20/04/2020
12/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 2 năm 2020 20/02/2020
06/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 1 năm 2020 21/01/2020
198/KH-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 12 năm 2019 23/12/2019