văn bản pháp quy

Hiển thị 1 - 20 trong 55 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
88/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 7 năm 2020 17/07/2020
56/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 5 năm 2020 20/05/2020
42/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 4 năm 2020 20/04/2020
12/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 2 năm 2020 20/02/2020
06/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 1 năm 2020 21/01/2020
198/KH-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 12 năm 2019 23/12/2019
176/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019
532/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 09/2019 16/09/2019
532/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách tạm nghỉ kinh doanh tháng 09/2019 16/09/2019
412/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế ngoài quốc doanh đến 01/07/2019 17/07/2019
375/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 07/2019 15/07/2019
333/TB-UBND Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Bồ Đề 24/06/2019
307/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 05/2019 15/06/2019
65/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 05 năm 2019 21/05/2019
254/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 05/2019 16/05/2019
200/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 04/2019 16/04/2019
141/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 03/2019 15/03/2019
121/TB-UBND Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Bồ Đề 28/02/2019
105/TB-UBND Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Bồ Đề 22/02/2019
53/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực năm 2019 22/02/2019
Hiển thị 1 - 20 trong 55 kết quả.