văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
35/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 3/2021 18/03/2021
19/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 2 năm 2021 19/02/2021
05/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 1 năm 2021 18/01/2021
161/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 12/2020 18/12/2020
142/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 11 năm 2020 20/11/2020
130/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 26/10/2020
128/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 10 năm 2020 19/10/2020
103/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 8 năm 2020 20/08/2020
88/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 7 năm 2020 17/07/2020
56/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 5 năm 2020 20/05/2020
42/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 4 năm 2020 20/04/2020
12/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 2 năm 2020 20/02/2020
06/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 1 năm 2020 21/01/2020
198/KH-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 12 năm 2019 23/12/2019
176/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019
532/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 09/2019 16/09/2019
532/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách tạm nghỉ kinh doanh tháng 09/2019 16/09/2019
412/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế ngoài quốc doanh đến 01/07/2019 17/07/2019
375/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 07/2019 15/07/2019
333/TB-UBND Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Bồ Đề 24/06/2019