văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
342/UBND-ĐC TB v/v bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận QSDĐ của bà Nguyễn Thái Ngọc tại tổ 5 phường Bồ Đề 28/06/2022
301/TB-UBND TB v/v công khai hồ sơ công nhận QSDĐ, cấp GCN cho bà Phạm Thị Mít sử dụng đất 14/06/2022
51/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 5/2022 16/05/2022
173/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nợ thuế đến 31/3/2022 12/04/2022
352/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 08/04/2022
291/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 08/04/2022
219/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2022 08/04/2022
172/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2022 08/04/2022
18/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai về tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của từng dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 07/04/2022
115/TB-UBND Niêm yết công khai DS hộ nợ thuế đến 28/2/2022 18/03/2022
112/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ kinh doanh tháng 3/2022 17/03/2022
21/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 3/2022 16/03/2022
11/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 2/2022 21/02/2022
72/TB-UBND Niêm yết công khai DS hộ nghỉ KD tháng 02/2022 18/02/2022
03/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 1/2022 17/01/2022
17/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 07/01/2022
19/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 07/01/2022
15/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai quyết toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 của UBND phường Bồ Đề 07/01/2022
13/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai quyết toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 của UBND phường Bồ Đề 07/01/2022
14/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2021 của UBND phường Bồ Đề 07/01/2022