văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
192/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 9 năm 2018 (Từ 18/8/2018 đến ngày 17/9/2018) 19/09/2018
476/TB-UBND Thông báo về việc công khai hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 06/09/2018
443/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 8/2018 15/08/2018
3047/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế (tạm thời) phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 14/08/2018
99/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Bồ Đề 22/05/2018
107/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định số 506 đến số 518/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND quận Long Biên về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết định từ số 492 đến 504/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND quận Long Biên về quyết định thu hồi đất đối với 13 hộ gia đình ông (bà) để GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên 10/03/2018
40/TB-UBND Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17/01/2018
22/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định số 6547 đến số 6380/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND quận Long Biên về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết định từ số 6505 đến 6537/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND quận Long Biên về quyết định thu hồi đất đối với 34 hộ gia đình ông (bà) để GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên 12/01/2018
876/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định số 6308 đến số 6355/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND quận Long Biên về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết định từ số 6264 đến 6307/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND quận Long Biên về quyết định thu hồi đất đối với 44 hộ gia đình ông (bà) để GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên 21/12/2017
845/TB-UBND Công khai kết quả cấp GCN của 05 hộ gia đình trên địa bàn phường Bồ Đề 01/12/2017
790/TB-UBND Công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 31/10/2017 10/11/2017
264/BC-UBND Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và quy chế dân chủ trong công tác quản lý về môi trường năm 2017 trên địa bàn phường Bồ Đề 07/11/2017
170/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn phường Bồ Đề 13/06/2017
257/TB-UBND Niêm yết công khai số điện thoại của đồng chí Trưởng phòng quản lý đô thị và đồng chí Chủ tịch UBND phường Bồ Đề 10/04/2017
101/KH-UBND Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/04/2018 V/v Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Bồ Đề 01/04/2017
84/KH-UBND Kế hoạch quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 03/03/2017
33/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế daanc hủ trong công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 16/01/2017
7997/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận Long Biên 01/01/2017
8129/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
8077/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý TTĐT trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 25/11/2016