Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5997/QĐ-CAHN-PV05 Quyết định về việc khen thưởng 08/08/2022
4993/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chủ đề công tác "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị" 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên 13/07/2022
213/UBND-VP CV về việc đề nghị khen thưởng cá nhân HTXSNV tháng 4 28/04/2022
94/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2021 12/01/2022
723/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2021 14/10/2021
263/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2021 03/06/2021
210/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2021 11/05/2021
141/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2021 14/04/2021
101/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2021 04/03/2021
51/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2021 01/02/2021
791/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2020 01/12/2020
728/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2020 03/11/2020
654/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2020 05/10/2020
566/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2020 04/09/2020
516/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2020 31/07/2020
468/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2020 03/07/2020
438/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 11/06/2020
392/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 14/05/2020
235/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2020 30/03/2020
68/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2020 09/03/2020