Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
213/UBND-VP CV về việc đề nghị khen thưởng cá nhân HTXSNV tháng 4 28/04/2022
94/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2021 12/01/2022
723/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2021 14/10/2021
263/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2021 03/06/2021
210/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2021 11/05/2021
141/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2021 14/04/2021
101/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2021 04/03/2021
51/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2021 01/02/2021
791/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2020 01/12/2020
728/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2020 03/11/2020
654/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2020 05/10/2020
566/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2020 04/09/2020
516/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2020 31/07/2020
468/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2020 03/07/2020
438/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 11/06/2020
392/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 14/05/2020
235/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2020 30/03/2020
68/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2020 09/03/2020
26/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2020 17/02/2020
293/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2019 24/12/2019