Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
281/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 22/11/2019
228/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2019 01/11/2019
197/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2019 30/09/2019
191/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2019 03/09/2019
167/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2019 10/08/2019
144/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2019 01/07/2019
130/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 03/06/2019
111/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2019 07/05/2019
82/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2019 01/04/2019
58/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 04/03/2019
34/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
30/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 30/01/2019
06/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 10/01/2019
03/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2018 07/01/2019
215/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2018 01/12/2018
209/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2018 09/11/2018
175/QĐ-CTUBND Về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2018 01/10/2018
161/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 05/09/2018
256/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường quý III/2018 02/07/2018
119/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2018 29/06/2018