Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
144/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 6 năm 2018 của phường Bồ Đề 29/06/2018
108/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018 05/06/2018
87/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm kỉ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) của phường Bồ Đề 12/04/2018
43/KH-UBND KH công tác thi đua khen thưởng năm 2018 18/01/2018
19/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thanhd xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 15/01/2018
206/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2017 01/11/2017
145/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở 26/08/2017
143/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017 24/08/2017
251/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng " Người tốt việc tốt" năm 2017 17/08/2017
188/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào TĐ " Người tốt việc tốt" năm 2017 17/08/2017
554/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7 năm 2017 27/07/2017
153/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào TĐ yêu nước tháng 6 năm 2017 của phường Bồ Đề 03/07/2017
105/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 27/06/2017
92/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 31/05/2017
291/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt/ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2017 25/04/2017
72/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3 năm 2017 31/03/2017
17/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2017 02/02/2017
39/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 25/01/2017
38/KH-UBND Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017" 25/01/2017
37/KH-UBND-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017 24/01/2017