Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
04/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2016 06/01/2017
03/QĐ-UBND QĐ công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2016 06/01/2017
02/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 06/01/2017
237/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 29/09/2016
117-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng khối Đảng, Đoàn thể tháng 8 năm 2016 05/09/2016
223/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 31/08/2016
6089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án " Đối mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020 29/08/2016
211/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2016 08/08/2016
115-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UB - MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 7 năm 2016 03/08/2016
111-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UB - MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 2/2016 01/07/2016
TL Thể lệ cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiền tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Long Biên - Năm 2016 10/06/2016
107-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng các cán bộ công chức khối đảng, UB MTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 5 năm 2016 27/05/2016
126/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2016 13/05/2016
106-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị phường tháng 4/2016 29/04/2016
91/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2016 04/04/2016
101-QĐ/ĐU Quyết định khen thưởng CBCC khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 3 năm 2016 26/03/2016
97-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng cán bộ công chức khối Đảng, UBMTTQ và đoàn thể chính trị phường Bồ Đề tháng 2/2016 26/02/2016
29/QĐ-UBND Quyết định cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1 năm 2016 23/02/2016
20/QĐ-UBND QĐ kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Bồ Đề 31/01/2016
21/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 21/01/2016