Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31/KH-UBND-HĐTĐKT Công tác thi đua khen thưởng năm 2016 19/01/2016
08/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực hoạt động của Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2011 - 2016 18/01/2016
50-QĐ/ĐU QĐ công nhân kết quả phân loại chất lượng Đảng viên và chi bộ năm 2015 06/01/2016
503/TTr-UBND Đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2015 14/12/2015
409/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội năm 2015 14/12/2015
367/QĐ-UBND Khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2015 14/12/2015
294/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 14/12/2015
288/QĐ-UBND Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 42 " Vì Hòa bình" Phường Bồ Đề - năm 2015 28/10/2015
341/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 năm 2015 02/10/2015
300/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất cá nhân đã có thành tích trong việc điều tra, khám phá vụ án trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy 30/09/2015
84/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và thực hiện CHỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 - 2015) 10/09/2015
218/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Đi bộ Gia đình phường Bồ Đề lần thứ 5 năm 2015 10/09/2015
162/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4 năm 2015 10/09/2015
128/QĐ - UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh " học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011 - 2015 10/09/2015
34/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 10/09/2015
406/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Người tốt, Việc tốt" năm 2015 09/09/2015
304/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2015 06/09/2015
294/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 28/08/2015
288/QĐ-UBND Khen thưởng các nhân, tập thể đạt thành tích cao tại Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 42 "Vì hòa bình" Phường Bồ Đề - năm 2015 25/08/2015
06/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014