thông báo

Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/09/2022 | 10:13  | Lượt xem: 44
Ngày 17/8/2022, UBND quận Long Biên đã ban hành Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ xây dựng nhà riêng lẻ và hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/09/2022 | 10:10  | Lượt xem: 41
Ngày 17/8/2022, UBND quận Long Biên đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ xây dựng nhà riêng lẻ và hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/09/2022 | 10:06  | Lượt xem: 38
Ngày 17/8/2022, UBND quận Long Biên đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Ngày đăng 26/09/2022 | 02:17  | Lượt xem: 11
Ngày 21/09/2022, UBND phường Bồ Đề ban hành công văn 476/UBND-YT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Công văn về việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả

Ngày đăng 22/09/2022 | 01:45  | Lượt xem: 11
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm

Ngày đăng 22/09/2022 | 01:42  | Lượt xem: 12
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 16/09/2022 | 07:34  | Lượt xem: 40
Ngày 17/8/2022, UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 5981/QĐ - UBND về quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/09/2022 | 07:29  | Lượt xem: 37
Tại quyết định số 5982/QĐ - UBND ngày 17/8/2022, UBND quận đã ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên.

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp UBND phường Bồ Đề

Ngày đăng 13/09/2022 | 03:35  | Lượt xem: 23
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp UBND phường Bồ Đề.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 18.

Ngày đăng 13/09/2022 | 03:29  | Lượt xem: 24
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 18.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X02 Bồ Đề

Ngày đăng 13/09/2022 | 03:28  | Lượt xem: 22
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X02 Bồ Đề.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp XN muối iot

Ngày đăng 13/09/2022 | 03:27  | Lượt xem: 16
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp XN muối iot.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường THCS Bồ Đề

Ngày đăng 13/09/2022 | 03:25  | Lượt xem: 10
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường THCS Bồ Đề.  

Hướng dẫn tham gia chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Ngày đăng 12/09/2022 | 03:42  | Lượt xem: 12
Ngày 23/8/2022 Cục An toàn thông tin ban hành Công văn số 1298/CATTT-NCSC về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022. Đây là Chiến dịch vì cộng đồng, được triển...

Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2022 | 09:37  | Lượt xem: 25
Ngày 17/8/2022, tại Quyết định số 6004/QĐ - UBND, UBND quận Long Biên đã ban hành quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực trên địa bàn quận Long Biên.

Thông báo phân công trực nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ngày đăng 31/08/2022 | 01:53  | Lượt xem: 29
Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường tiểu học Ngọc Lâm.

Ngày đăng 15/08/2022 | 10:17  | Lượt xem: 57
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường tiểu học Ngọc Lâm.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 21

Ngày đăng 15/08/2022 | 10:16  | Lượt xem: 24
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 21.  

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 03/08/2022 | 03:03  | Lượt xem: 85
 

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 18

Ngày đăng 08/07/2022 | 01:39  | Lượt xem: 69
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 18.