thông báo

Thông báo về việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm và PCCN trong nhân dân

Ngày đăng 09/01/2023 | 10:42  | Lượt xem: 29
Để đề phòng tai nạn điện và PCCN đối với việc sử dụng điện trong nhân dân, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội khuyến cáo một số điều cần thiết. Nội dung chi tiết xem  tại đây,

Thông báo của Công ty Điện lực Long Biên

Ngày đăng 09/01/2023 | 10:38  | Lượt xem: 33
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết cổ truyền Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Nội dung chi tiết...

Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh điện tử

Ngày đăng 27/12/2022 | 08:27  | Lượt xem: 21
Ngày 26/12/2022, Đảng ủy phường Bồ Đề ban hành Công văn số 209 – CV/ĐU về việc tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh điện tử. Nội dung chi...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25

Ngày đăng 14/12/2022 | 02:48  | Lượt xem: 22
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 2

Ngày đăng 14/12/2022 | 02:46  | Lượt xem: 16
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 2

Thông báo về việc thay định kỳ công tơ

Ngày đăng 12/12/2022 | 08:24  | Lượt xem: 16
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc thay định kỳ công tơ.   

Thông báo về việc tiêm phòng vacxin Covid-19

Ngày đăng 17/11/2022 | 09:49  | Lượt xem: 32
 

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 31

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:28  | Lượt xem: 19
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 31

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:26  | Lượt xem: 19
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 2

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:24  | Lượt xem: 10
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 2

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:24  | Lượt xem: 17
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 30

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:22  | Lượt xem: 10
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 30

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 1

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:21  | Lượt xem: 9
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 1

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:20  | Lượt xem: 6
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề 2

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:19  | Lượt xem: 5
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề 2

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:17  | Lượt xem: 13
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:16  | Lượt xem: 5
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 19

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:15  | Lượt xem: 7
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 19

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:14  | Lượt xem: 6
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:13  | Lượt xem: 6
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33