thông báo

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng 30/4 - 1/5

Ngày đăng 26/04/2022 | 03:10  | Lượt xem: 36
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022). ...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35

Ngày đăng 25/04/2022 | 09:19  | Lượt xem: 31
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất

Ngày đăng 25/04/2022 | 09:18  | Lượt xem: 32
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp iên Đoàn Bản Đồ Địa Chất.  

Cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục

Ngày đăng 13/04/2022 | 03:36  | Lượt xem: 19
Ngày 08/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 1052/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1

Ngày đăng 07/04/2022 | 03:39  | Lượt xem: 34
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M2

Ngày đăng 07/04/2022 | 03:38  | Lượt xem: 26
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M2.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X56

Ngày đăng 06/04/2022 | 08:31  | Lượt xem: 23
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X56.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp XN muối iot

Ngày đăng 06/04/2022 | 08:30  | Lượt xem: 19
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp XN muối iot.  

Cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp

Ngày đăng 06/04/2022 | 07:06  | Lượt xem: 23
Ngày 04/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành  Công văn số  976/UBND-KGVX về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 7

Ngày đăng 31/03/2022 | 07:16  | Lượt xem: 22
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 7.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 9

Ngày đăng 31/03/2022 | 07:15  | Lượt xem: 16
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 9.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Chùa Lâm Du

Ngày đăng 17/03/2022 | 02:21  | Lượt xem: 38
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Chùa Lâm Du.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X02 Bồ Đề

Ngày đăng 17/03/2022 | 02:19  | Lượt xem: 28
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X02 Bồ Đề.  

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và áp dụng biện pháp hành chính tương ứng với mực độ dịch ở cấp độ 3

Ngày đăng 01/03/2022 | 03:36  | Lượt xem: 78
Ngày 28/02/2022, UBND phường Bồ Đề ra công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và áp dụng biện pháp hành chính tương ứng với mực độ dịch ở cấp độ 3. Nội dung chi tiết...

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2022 | 05:45  | Lượt xem: 55
Ngày 25/02/2022 UBND thành phố Hà Nội ra thông báo số 149/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Nội dung chi tiêt xem ...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 14

Ngày đăng 23/02/2022 | 02:22  | Lượt xem: 53
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 14.

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 15

Ngày đăng 23/02/2022 | 02:21  | Lượt xem: 51
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 15.  

Cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đi học trực tiếp trở lại

Ngày đăng 14/02/2022 | 09:57  | Lượt xem: 65
Ngày 08/02/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành  Công văn số 338/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành...

Thông báo về việc cho Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học

Ngày đăng 06/02/2022 | 09:36  | Lượt xem: 68
Ngày 05/02/2022 UBND thành phố Hà Nội ra công văn số 320/UBND-KGVX về việc cho Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học. Nội dung chi tiết xem ...

Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố

Ngày đăng 25/01/2022 | 03:08  | Lượt xem: 111
Ngày 24/01/2022, UBND phường Bồ Đề ra công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Công văn số 130/UBND-YT ngày 22/01/2022 của UBND...