thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp TT Ngân hàng 2

Ngày đăng 07/02/2020 | 02:33  | Lượt xem: 148
Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp TT Ngân hàng 2

Thông báo tạm ngừng cấp điện TDP số 2

Ngày đăng 07/02/2020 | 02:31  | Lượt xem: 159
Thông báo tạm ngừng cấp điện

Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp Bồ Đề 12

Ngày đăng 07/02/2020 | 02:28  | Lượt xem: 134
Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp Bồ Đề 12

Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp Bồ Đề 27

Ngày đăng 07/02/2020 | 02:28  | Lượt xem: 111
Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp Bồ Đề 27

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 20/01/2020 | 03:51  | Lượt xem: 173
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 03/01/2020 | 08:25  | Lượt xem: 173
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo về việc thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phường

Ngày đăng 24/12/2019 | 02:29  | Lượt xem: 232
Thông báo về việc thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phường

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 27,30

Ngày đăng 24/12/2019 | 09:18  | Lượt xem: 202
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 27,30

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 3,4,5

Ngày đăng 24/12/2019 | 09:17  | Lượt xem: 189
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 3,4,5

Thông báo về việc thực hiện giá bán điện đến sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà để ở

Ngày đăng 24/12/2019 | 09:16  | Lượt xem: 185
Thông báo về việc thực hiện giá bán điện đến sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà để ở

Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 01,02,25

Ngày đăng 19/12/2019 | 08:43  | Lượt xem: 221
Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 01,02,25

Thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2020

Ngày đăng 20/11/2019 | 04:17  | Lượt xem: 402
Thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2020

Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 3,4,5

Ngày đăng 24/10/2019 | 04:34  | Lượt xem: 285
Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 3,4,5

Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 13

Ngày đăng 14/10/2019 | 02:50  | Lượt xem: 350
Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 13

Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 17

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:16  | Lượt xem: 373
Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử điện tử TDP số 17

Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:14  | Lượt xem: 325
Thông báo về việc thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 03:16  | Lượt xem: 611
Chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2019

Thông báo về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS

Ngày đăng 14/05/2019 | 08:38  | Lượt xem: 240
Thông báo về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

Ngày đăng 02/05/2019 | 11:05  | Lượt xem: 364
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

Thông báo về việc tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh tại các tổ dân phố trên địa bàn phường

Ngày đăng 09/04/2019 | 08:27  | Lượt xem: 268
Thông báo về việc tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh tại các tổ dân phố trên địa bàn phường