thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25

Ngày đăng 07/06/2022 | 01:46  | Lượt xem: 100
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 3-M2

Ngày đăng 07/06/2022 | 01:45  | Lượt xem: 66
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 3-M2.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 23

Ngày đăng 07/06/2022 | 01:44  | Lượt xem: 63
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 23.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 9

Ngày đăng 07/06/2022 | 01:42  | Lượt xem: 58
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 9.  

Thông báo phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 19/05/2022 | 07:25  | Lượt xem: 111
Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng 30/4 - 1/5

Ngày đăng 26/04/2022 | 03:10  | Lượt xem: 147
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022). ...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35

Ngày đăng 25/04/2022 | 09:19  | Lượt xem: 138
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất

Ngày đăng 25/04/2022 | 09:18  | Lượt xem: 111
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp iên Đoàn Bản Đồ Địa Chất.  

Cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục

Ngày đăng 13/04/2022 | 03:36  | Lượt xem: 85
Ngày 08/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 1052/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1

Ngày đăng 07/04/2022 | 03:39  | Lượt xem: 114
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M2

Ngày đăng 07/04/2022 | 03:38  | Lượt xem: 97
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M2.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X56

Ngày đăng 06/04/2022 | 08:31  | Lượt xem: 77
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X56.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp XN muối iot

Ngày đăng 06/04/2022 | 08:30  | Lượt xem: 87
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp XN muối iot.  

Cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp

Ngày đăng 06/04/2022 | 07:06  | Lượt xem: 90
Ngày 04/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành  Công văn số  976/UBND-KGVX về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 7

Ngày đăng 31/03/2022 | 07:16  | Lượt xem: 93
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 7.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 9

Ngày đăng 31/03/2022 | 07:15  | Lượt xem: 68
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 9.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Chùa Lâm Du

Ngày đăng 17/03/2022 | 02:21  | Lượt xem: 106
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Chùa Lâm Du.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X02 Bồ Đề

Ngày đăng 17/03/2022 | 02:19  | Lượt xem: 83
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X02 Bồ Đề.