thông báo

Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày 12/07/2021

Ngày đăng 12/07/2021 | 06:20  | Lượt xem: 404
UBND phường Bồ Đề ban hành Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày 12/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Công điện 14 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước

Ngày đăng 12/07/2021 | 02:16  | Lượt xem: 298
Công điện 14/CĐ-CTUBND ngày 12/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Nội dung...

Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 07/07/2021

Ngày đăng 09/07/2021 | 06:14  | Lượt xem: 329
UBND phường Bồ Đề ban hành Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Công điện số 13 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

Ngày đăng 07/07/2021 | 03:31  | Lượt xem: 284
Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. Nội dung...

Công văn về việc đề nghị thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện

Ngày đăng 29/06/2021 | 02:26  | Lượt xem: 307
Công ty điện lực Long Biên kính gửi công văn về việc đề nghị thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo tuyển sinh của trường Mầm non Bồ Đề năm học 2021 - 2022

Ngày đăng 28/06/2021 | 03:24  | Lượt xem: 343

Thông báo tuyển sinh của trường Mầm non Hồng Tiến năm học 2021 - 2022

Ngày đăng 28/06/2021 | 03:08  | Lượt xem: 566
 

Công văn v/v tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn phường trong tình hình mới

Ngày đăng 24/06/2021 | 05:45  | Lượt xem: 189
UBND phường Bồ Đề kính gửi công văn v/v tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn phường trong tình hình mới. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc triển khai nâng cấp tuyến cáp từ TBA B2 đi Arimex giảm tải cho khu vực dân cư ngõ 158 NS, P.Bồ Đề

Ngày đăng 21/06/2021 | 09:45  | Lượt xem: 197
Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh điện kính gửi công văn về việc triển khai nâng cấp tuyến cáp từ TBA B2 đi Arimex giảm tải cho khu vực dân cư ngõ 158 NS, P.Bồ Đề. Nội dung chi tiết...

Thông báo về việc giả mạo nhân viên của Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh điện

Ngày đăng 18/06/2021 | 04:04  | Lượt xem: 236
Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh điện thông báo về tình trạng giả mạo nhân viên, lừa đảo khách hàng.  

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24

Ngày đăng 14/06/2021 | 10:05  | Lượt xem: 336
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường tiểu học Ngọc Lâm

Ngày đăng 08/06/2021 | 08:52  | Lượt xem: 254
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường tiểu học Ngọc Lâm.  

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 10

Ngày đăng 08/06/2021 | 08:50  | Lượt xem: 305
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 10.  

Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/06/2021 | 05:47  | Lượt xem: 243
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc thực hiện Công điện khẩn số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện

Ngày đăng 31/05/2021 | 04:24  | Lượt xem: 355
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện.