thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 5

Ngày đăng 13/04/2021 | 10:08  | Lượt xem: 264
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 5 thuộc lộ dây 477E1.15

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3 

Ngày đăng 13/04/2021 | 10:07  | Lượt xem: 244
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3 thuộc lộ dây 477E1.15

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 1

Ngày đăng 13/04/2021 | 10:05  | Lượt xem: 349
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 1 thuộc lộ dây 470E1.15

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 4

Ngày đăng 13/04/2021 | 10:04  | Lượt xem: 235
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 4 thuộc lộ dây 470E1.15    

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 8

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:14  | Lượt xem: 227
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 8 thuộc lộ dây 477E1.15

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 13

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:13  | Lượt xem: 246
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 13 thuộc lộ dây 470E1.15

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 7

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:13  | Lượt xem: 210
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 7 thuộc lộ dây 468E1.47

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 12

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:12  | Lượt xem: 182
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 12 thuộc lộ dây 470E1.15

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 6

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:10  | Lượt xem: 139
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 6 thuộc lộ dây 477E1.15

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 4

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:09  | Lượt xem: 134
Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 4 thuộc lộ dây 477E1.15

Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2021

Ngày đăng 07/04/2021 | 10:10  | Lượt xem: 135
Công an quận Long Biên thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2021. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện

Ngày đăng 05/04/2021 | 04:47  | Lượt xem: 156
Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14

Ngày đăng 02/04/2021 | 04:20  | Lượt xem: 183
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 28

Ngày đăng 25/03/2021 | 09:48  | Lượt xem: 239
Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 28

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 20

Ngày đăng 25/03/2021 | 09:42  | Lượt xem: 208
Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 20

Thông báo về việc phân công tiếp công dân

Ngày đăng 22/03/2021 | 09:03  | Lượt xem: 235
Thông báo về việc phân công tiếp công dân

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33

Ngày đăng 17/03/2021 | 02:47  | Lượt xem: 309
Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25

Ngày đăng 17/03/2021 | 02:46  | Lượt xem: 288
Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X1 khu đấu giá Bồ Đề

Ngày đăng 17/03/2021 | 02:45  | Lượt xem: 194
Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X1 khu đấu giá Bồ Đề

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 15

Ngày đăng 17/03/2021 | 02:44  | Lượt xem: 199
Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 15