thông báo

Mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 25/02/2021 | 11:47  | Lượt xem: 497

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã ban hành Văn bản số 09/UBBC-NV thông báo về mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phường Bồ Đề xin thông báo để nhân dân được biết:

1. Về mẫu hồ sơ

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hồi đồng Bầu cử Quốc gia  được đăng tải trên:

- Cổng thông tin điện tử của Quốc hội mục Hội đồng bầu cử Quốc gia;

- Trang web của Sở Nội vụ Hà Nội mục Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (http://longbien.gov.vn) mục bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoặc có thể nhận mẫu hồ sơ tại cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đối với trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố); cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử quận Long Biên (phòng Nội vụ quận Long Biên đối với trường hợp ứng cử đại biểu HĐND quận).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, Số 18b, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội)

 - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử quận Long Biên, Số 1, phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (phòng Nội vụ quận Long Biên).

3. Thời gian nhận hồ sơ

 - Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/3/2021.

- Riêng thứ bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021 Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và Ủy ban bầu cử quận Long Biên sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây!

 

Thu Hà